Selvomsorg - Genvej til godhed

En personlig og inspirerende beretning. Bogen udfolder selvomsorg som forudsætning for og som genvej til godhed – i forholdet til os selv, andre og miljøet. Med en række enkle og praktiske øvelser og meditationer/downloads.

Bestil Selvomsorg Læseprøve

Bibliotekernes lektør udtalelse

Kort om bogen
En bog om at genopdage de indre ressourcer for at blive god - også mod sig selv. Henvender sig til lånere som ønsker inspiration til selvudvikling

Beskrivelse
Forfatter Eve Bengta Lorenzen skriver, at selvomsorg ikke blot handler om at tage sig af sig selv men derimod, at det er vejen til at blive fri af sig selv. For Lorenzen bliver mennesket mere fri af sig selv hvis det lever i en dybere indre overensstemmelse. For selvcentreret godhed og omsorg vil tilskynde den enkelte til at skelne mellem de tanker der er støttende, og de tanker som er drænende. Over kapitler som "den gode verden", "medlidenhed eller medfølelse", "den omsorgsfulde hjerne" m.fl. skriver Lorenzen, at man i godhedens navn vil hjælpe og støtte andre for at gøre en forskel for dem, men det vil ikke fungere på sigt hvis ikke man er bevidst om egne behov også. "For sandt at kunne tage os af os selv må vi styrke den indre ressource, hvorfra omsorgen kan flyde frit". I bogen findes en række øvelser og meditationer til at vække den indre evne for selvomsorg

Vurdering
Der er en forskel på om man lider med eller føler med. En bog som bevidstgør læseren om egne indre ressourcer og hvordan de forvaltes. En velskrevet og letforståelig bog af en pioner indenfor mindfulness og selvomsorg, som indbyder til at nære omsorg for sig selv for at stå stærk og styrke lykkefølelsen


Gæsteanmeldelse: Grundbog i grundstenen til godhed


Mannah Guldager, der er vært på podcasten Lyden af et bedre liv, har læst en bog, der inviterer læseren til med lethed og glæde at tage sig af sig.

♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎
Eve Bengta Lorenzen har skrevet en bog, der inviterer læseren til med lethed og glæde at tage sig af sig. En bog, der også forstår godhed som en indadrettet bevægelse og selvomsorg som en etablering af menneskelig værdighed. Selvomsorg- genvej til godhedhandler i mine øjne om at give sig selv de bedste forudsætninger for at blive fundet af godheden.

Eve Bengta Lorenzen lægger ud med at nævne stress som et andet ord for det indiske dukkha, lidelse. Ved en gennemgang af hjernens gamle evne til at sikre overlevelse, når hun frem til det accelererende private og arbejdsmæssige tempo som en væsentlig faktor for den oplevede adskillelse fra godhed. Den oplevede separation fungerer som et bagtæppe for overhovedet at skrive bogen om selvomsorg. Vi når fra forfatterens barndomsfascination af, hvad ”det gode” er, til som ung at konfrontere sine workshopdeltagere med det modsatte; menneskers hensynsløse udnyttelse af jorden. Hensigten helligede nemlig målet, da Eve kæmpede for dem, der blev gjort uret. Ja, lige indtil at hun redefinerer sit godhedsbegreb!

Frem for at yde for at være god, er alle nu en del af godheden. Men de nye erkendelser rækker dybere end som så. Det handler også om at kunne nærme sig sin smerte, om at kunne sig af sig selv for at være til rådighed for godheden.

Eve rammer mig lige i maven med sætninger som:
”Følelsen af uretfærdighed kan gøre det vanskeligt at tage ansvar for sig selv ” (s. 37)
og:

”Uden dybere indsigt i egne mønstre og skyggesider kommer vi til at projicere vores behov over på andre, eller vi får kun taget os af os selv på en overfladisk måde” (s. 58).

For slet ikke at nævne frygten udløst af ”livets omskiftelige karakter” (s. 63)!

Der er altså en del forhindringer, før vi når til den selvomsorg bogen inviterer til, for ”Omsorgsfuldhed kræver et indre fodfæste” (s.65) og ”Hvis vi ikke har etableret et indre fodfæste, vil vi blive identificeret med lidelsen” (s.110).

Forfatterens svar på det, der står i vejen for selvomsorg, er indsigt gennem meditation. Du ved, den tid til os selv, der er så stor dokumentation for virker mod stresstilstanden. Så vi stopper op og bevidst træner opmærksomheden. For egentlig er lidelsen ikke den smerte vi møder, men i de frygtfulde tanker og bekymringer vi møder smerten med.

Koncepter som ansvarlighed, stabilitet, tillid til kroppen, at møde sig selv, at kultivere sin medfølelse, kontakt til hjertet, opmærksomhed på glæde, alt er i bevægelse, forbundethed med alle levende væsener, at komme overens med modstanden og at leve længere ved at tage sig af en potteplante er bare nogle af de gyldne pointer, der er med til at denne anmelder ser bogen som en grundbog i selvomsorg, nærmere bestemt selvomsorg ved brug af mindfulness.

Eve giver også etiske svar, fx på om mennesket er godt eller ondt, abortspørgsmålet og på selve meningen med livet. Det er en letlæst bog for læseren, der kender til ovenstående koncepter på forhånd. Og det skal man ikke kimse af, for i en travl hverdag er det netop simpliciteten der er adgangen til at aktivere de værdier, vi egentlig har med os.

En rigtig god feature ved bogen er, at de mindfulde øvelser står i det sidste kapitel og ikke undervejs. Det letter læsningen for den, der vitterligt bare læser en bog og ikke er der for med det samme at gå ind i en øvelse. Det er naturligvis brugbare øvelser. Min yndlings- hedder ”Når det hele bare er for meget”!


Anmeldelse fra Mindfulnessguiden


Hvis du vil kunne være noget for andre, skal du kunne tage dig af dig selv.

Det er et af hovedbudskaberne i den nye bog “Selvomsorg – genvej til godhed”. Bogen er skrevet af Eve Bengta Lorenzen, der er uddannet og certificeret MBSR-lærer fra Center for Mindfulness ved University of Massachusetts Medical School, i USA.

Hun er forfatter til en række bøger om mindfulness.

Stigende interesse for selvomsorg
I de seneste år er der kommet en stigende interesse for emner som selvomsorg, medfølelse og godhed – eller compassion, self-compassion og active compassion, som er nogle af de engelske begreber.

I USA er der blevet udviklet forskningsbaserede programmer i stil med MBSR-programmet, der skal undersøge effekten af compassion (Compassion Cultivation Training og Mindful Self-Compassion).

“Selvomsorg – genvej til godhed” handler om noget af det samme, men undersøger det fra en mere personlig vinkel. Eve Bengta Lorenzen har undervist i mindfulnesss og i MBSR-programmet i mange år, og hendes beskrivelser af selvomsorg er mere erfaringsbaserede end forskningsbaserede. De bygger på mange års erfaring med egen praksis og undervisning af kursister.

Du er god til at vise omsorg for andre – men ikke for dig selv
“Selvomsorg – genvej til godhed” er en bog til dig, der gerne vil lære at tage dig bedre af dig selv. Til dig, der måske har været god til at vise omsorg for andre, men aldrig har lært, hvordan du gør det over for dig selv.

Det er en bog, der giver inspiration frem for at give svar.  Men måske vækker noget genklang hos dig og sætter noget i gang. Hvis du gerne selv vil bladre i bogen, for at se om den taler til dig, så kan du gratis læse første kapitel her.

Bogen er en personlig beretning. Eve Bengta Lorenzen skriver om sin egen opvækst og et langt livs erfaringer, hvor hun har arbejdet med bæredygtighed, økologi og dyrevelfærd. De faldgruber, der er ved at arbejde for en sag, som man er overbevist om er “det gode”, inddrager hun løbende gennem bogen.

“Jeg tilhører en generation, der på trods af vilde protester mod den borgerlige opdragelse ikke har kunnet slippe den tidligt indlejrede overbevisning om at for at være god, må man tage sig sammen. Godhed havde derved fået karakter af en viljesakt snarere end af en kærlighedshandling”, skriver hun.

Hvis godhed ikke er gode handlinger, hvad er det så?
Men hvis godhed ikke bare er gode handlinger, som man kan piske sig til udføre eller tage sig sammen til at gøre – hvad er det så?

“Godhed er ikke noget, som vi skal opnå. Det er vores oprindelige natur, som vi kan vende tilbage til”, skriver Eve Bengta Lorenzen. Og hun tilføjer: “Fraværet af godhed skyldes sjældent ondskab, men snarere den ignorance, som opstår i ethvert menneske, der er afskåret fra kontakten indadtil”.

Det er ikke så tit, at vi taler om godhed. Derfor kan det let blive reduceret til et filosofisk eller religiøst begreb. Men det handler om, hvordan vi forholder os til livet hver eneste dag, både i tanker og handlinger.

“Godhed må være at gøre sit bedste ud fra de givne omstændigheder og at være medfølende med det faktum, at det kan være umuligt at træffe den “rigtige” beslutning”, skriver hun.

Selvomsorg er et fundament for godhed
Det at kunne tage sig af sig selv, er tæt forbundet med evnen til godhed:

“Når vi ønsker at være gode, uden at give os selv omsorg, kommer vi til at tage den lange vej, som i sidste ende fører til udbrændthed. Overbevisningen om, at det er egoistisk at tage os af os selv, og at vi kun er gode, når vi er der for andre, kan desværre få os til at tage os sammen, til vi dejser,” skriver Eve Bengta Lorenzen.

Vi kommer alle til at møde svære følelser, der kan føles ubærlige. Det er en del af livet som menneske. I de situationer har vi brug for at kunne tage os af os selv og vise os selv omsorg. Det gælder både, når vi selv har det svært, eller når vi vil være noget for andre i en vanskelig situation.

Måske vil du her tænker, at det ligger da allerede som kernen i mindfulness? Det gør det også. Derfor er det en stor fordel at have erfaring med mindfulness, da opmærksomhed er en vigtig del af selvomsorg. Modsat kan det være meget givende at træne selvomsorg, selvom du har haft en meditationspraksis i mange år.

Fra medlidenhed til medfølelse
Der er to måder at møde de svære ting i livet på. Vi kan enten møde dem med medlidenhed eller medfølelse. I daglig tale bliver ordene ofte brugt lidt i flæng. Men der er en meget stor forskel på at have medlidenhed eller at have medfølelse med sig selv og andre.

“Vi kan tage vejen væk fra os selv gennem vrede, desperation, fornægtelse, hjælpeløshed eller skyld. Eller vi kan tage vejen ind mod os selv gennem at tillade hjertet at skælve og finde villigheden til at røre ved lidelsen,” skriver Eve Bengta Lorenzen.

Når vi ikke kan rumme vores egen eller et andet menneskes smerte, opstår der lidelse – medlidenhed eller selvmedlidenhed. Medlidenhed gør os stressede og udbrændte. Ingen kan holde til at tage andres lidelse ind, år efter år. Medfølelse derimod gør, at vi kan tage os af os selv og andre.

“Medfølelsen kan opleves som at være ked af det for den anden eller som en varm følelse af omsorgsfuldhed, men er ikke lig de følelser, som den anden har. Gennem medfølelse mærker vi den andens lidelse, men vi lider ikke med. Der er ingen modstand imod lidelsen, så vi er fri til at være i forståelse for det andet menneske og kan således tage os af det uden at blive udtrættede”, skriver forfatteren i bogen.

Omsorgsfuldhed kræver et indre fodfæste
At kunne møde det, der er svært, med medfølelse fremfor medlidenhed, kræver stabilitet. “Omsorgsfuldhed kræver et indre fodfæste”, skriver Eve Bengta Lorenzen.

“Den form for selvomsorg, som jeg sigter til, indebærer for de fleste en træning i stabilitet. Kun fra en indre balance begynder vi at kunne kontakte essensen af den, vi er. Kun herfra vil det være muligt at møde forpinthed, smerter og udtrætning med venlighed. Denne balance er noget, som de fleste af os møjsommeligt må genvinde”, skriver hun.

Det lyder måske svært – og det er det også. Men det er noget, som vi kan træne. Med klassiske mindfulness-øvelser og med øvelser, der særligt fokuserer på at træne selvomsorg og stabilitet. Anbefalingen er at sætte tid af hver dag til en daglig øvelse.

(German) Selbstfürsorge – Der schnellste Weg zur Güte

Selbstfürsorge richtet sich an dich, wenn du dir wünschst, besser darin zu werden, für dich selbst zu sorgen.

Fürsorge ist kein unbekannter Begriff, und sicherlich hast auch du auf unterschiedliche Weisen bereits Fürsorge gezeigt. Doch vielleicht hast du auch festgestellt, dass irgendetwas fehlt. Vielleicht hast du das Gefühl gehabt, dir selbst nicht treu zu sein, dich selbst nicht spüren zu können oder nicht zu wissen, wer du eigentlich bist.

Du möchtest gütig sein und für andere einen Unterschied machen, doch erlebst, wie du selbst zwischendurch auf eine Weise handelst oder denkst, die weder gütig noch hilfreich ist.

Selbstfürsorge ist eine persönliche und inspirierende Erzählung von einer der führenden Stimmen Dänemarks im Bereich der Achtsamkeit. Mit einer Reihe von praktischen Übungen und Meditationen, die dir den für dich schnellsten Weg zur Selbstfürsorge und Güte aufzeigen.

Andre udgivelser